veikals sākums šautuve darbnīca jaunumi kontakti
sākums šautuve darbnīca jaunumi kontakti
Lasīt vairāk

Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei

Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 624 "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam".

Lasīt vairāk

Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Jautājumi

Lasīt vairāk

Kriminālatbildība ieroču aprites jomā.

Krimināllikums

Lasīt vairāk

Administratīva atbildība ieroču aprites jomā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Lasīt vairāk

Ieroču apriti regulejošie normatīvie akti

Normatīvus aktus var skatīt arī www.likumi.lv

Lasīt vairāk

Medību likums un ar to saistītie normatīvie akti

Normatīvus aktus var skatīt arī www.likumi.lv

Lasīt vairāk

Kontrolšāviena veikšana ar vītņstobra šaujamieroci.

Lasīt vairāk

Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA IEROČU ATĻAUJU SAŅEMŠANAI

Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšana

Lasīt vairāk

Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei

Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 624 "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam".

Lasīt vairāk

Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi

Jautājumi

Lasīt vairāk

Kriminālatbildība ieroču aprites jomā.

Krimināllikums

Lasīt vairāk

Administratīva atbildība ieroču aprites jomā.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Lasīt vairāk

Ieroču apriti regulejošie normatīvie akti

Normatīvus aktus var skatīt arī www.likumi.lv

Lasīt vairāk

Medību likums un ar to saistītie normatīvie akti

Normatīvus aktus var skatīt arī www.likumi.lv